İş Sağlığı ve Güvenliği Yazılımı

ArtıMetrik İSG Yazılımı; sağlık ve güvenlik süreçlerinin yönetiminde işyeri sağlık ve güvenlik profesyonellerini uluslararası standartlara uygun, güncel uygulamalar ile destekler.

 

 

 

Tasarım aşamasında ulusal ve uluslararası rehberlerden yararlandık, kullanıcıya karar süreçlerinde ışık olacak bir geribildirim ve yönlendirme sistemi hazırladık.

Temel Uygulamalar

   • Sağlık gözetimi ve poliklinik muayeneleri
   • Mesleki maruziyetlerin izlenmesi
   • Sevk ve rapor kayıtları
   • Aşılar
   • Tıbbi tetkiklerin değerlendirilmesi, yorumlanması
   • Kronik hastalık takibi
   • Reçete
   • Çalışma takvimi
   • İSG Kurulu
   • Onaylı Defter
   • Aksiyon planlama ve takip
   • Aksiyon planlama ve takip
   • Risk değerlendirme
   • Kaza /Kıl payı olay kayıtları
   • Detaylı Kaza inceleme
   • Eğitim yönetimi
   • KKD yönetimi
   • İş ekipmanları
   • Acil durum yönetimi
   • Denetim
   • Raporlama / İstatistik
   • Personel bazında takip
   • İBYS verilerinin Çalışma Bakanlığına aktarımı

Genel Özellikler

   • Modül içi filtreler aracılığı ile detaylı veri analizi
   • Tanımlama alanları ile yazılımın kişisel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilmesi
   • Hastalık, kaza verilerindeki trendlerin analizi
   • Yetkilendirmeler ile izlenecek alanların belirlenmesi
   • İşyerindeki maruziyetlerin izlenebilmesi
   • Sağlık gözetimi amacıyla yapılan tıbbi testlerin yorumlanmasında işyeri hekimini destekleyen kategorik tanımlama ve yorumlar
   • Farklı kaynaklardan gelen aksiyonların ortak bir alanda takibi
   • İstatistik modülü aracılığıyla farklı kategoriler arasında değerlendirme yapılması
   • Kullanıcı dostu, kolay anlaşılır ara yüzler

Web tabanlı olduğu için tüm mobil cihazlar üzerinden kullanılabilir.

Tanımlar alanı ile özelleştirilebilir içerik sunar.

Bulut ve yerinde kurulum ile tüm Linux platformlarda çalıştırılabilir

Karşılaştırmalı analizlerinizde kullanabileceğiniz detaylı istatistik dökümleri

Dashboard ekranında takvim, planlama, hatırlatma gibi tüm etkinlikleri izleyebilirsiniz

Güncel ICD10 ve ilaç bilgilerine erişim

tr_TR