Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Korunma Önlemleri

 

Ortalama Süre: 49 dk

 

 

 

 Kategori: Sağlık Konular

Bu eğitimin amacı katılımcıları; meslek hastalığı tanımı, türleri ve sık karşılaşılan meslek hastalıklarının oluşum mekanizması konusunda bilgilendirmektir.

İçerik

Meslek hastalığı

 

 

İşe bağlı hastalık

Maruziyet ve yükümlülük süresi kavramları

 

 

Meslek hastalıklarının sınıflandırılması

Tozun zararlı etkisi

 

 

Gürültünün zararlı etkisi

Meslek hastalıklarını önlemek için alınacak tedbirler

tr_TR