İş Yeri Temizliği ve Düzeni

 

Ortalama Süre: 34 dk

 

 

 

 Kategori: Genel Konular

İş yeri temizliği ve düzeninin sağlanması iş sağlığı ve güvenliği açısından çok önemlidir. İş kazası ve iş kazasına bağlı kayıp riskini önler. Bu eğitimin amacı çalışanlara; iş yeri temizlik ve düzeninin sağlanmasındaki sorumluluklarını tanıtmak, benimsetmektir.

İçerik

Çalışma ortamını güvenli olarak düzenlenmesi

 

 

Çalışma ortamındaki ekipmanların güvenli kullanımı

Ortak çalışma alanlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar.

 

Ortak yaşam alanlarında biyolojik tehlikeleri önlenmek için alınacak önlemler

tr_TR