İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

 

Ortalama Süre: 40 dk

 

 

 

 Kategori: Genel Konular

Bu eğitimde; iş kazası ve meslek hastalığı durumunda çalışanların ve işverenlerin sorumlulukları ile hukuki süreçler ele alınmaktadır.

İçerik

İş kazası

 

 

Kılpayı-Ramak kala olay

Stresle başa çıkma yolları

 

 

İş kazası sayılan haller

Meslek hastalıkları grupları

 

 

İş kazaları ve meslek hastalıklarında hukuki ve cezai yaptırımlar

tr_TR