Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri

 

Ortalama Süre: 40 dk

 

 

 

 Kategori: Teknik Konular

Bu eğitimde çalışanlara; elektrik kaynaklı tehlike ve riskler tanıtılır, bunlara karşı alınmasını gereken önlemler hakkında detaylı bilgi verilir.

İçerik

Elektrik kazalarının nedenleri

 

Elektrik akımının insan vücuduna etkisi

Elektrik güvenliği önlemleri- Kaçak Akım Rölesi

 

 

Elektrik güvenliği önlemleri-Topraklama

Elektrik güvenliği önlemleri-İzole etme

 

 

Elektrik panolarının güvenliği

Etiketleme-Kilitleme

tr_TR