Sık Sorulan Sorular

Uzaktan eğitim; öğrenenlerin zaman ve mekan bağlamında birbirlerinden ve öğrenme kaynaklarından uzak olduğu eğitim modelidir.

Senkron eğitim; yüz yüze eğitimlerin dijital platformda sunulması şeklidir. Katılımcılar eşzamanlı video toplantı araçları kullanarak aynı anda eğitime katılırlar.

Asenkron eğitim; uzaktan eğitimlerin katılımcıların zamandan bağımsız olarak bireysel katılım sağladığı şeklidir. Eğitim içeriğine diledikleri zaman ulaşabilirler.

Bir uzaktan eğitim sisteminin yönetimini, dokümantasyon ve raporlama işlemlerini, eğitimci-öğrenci veya öğrenci-öğrenci arası iletişimini, eğitim içeriğinin yayınlanmasını ve uzaktan ölçme değerlendirme işlevlerini sağlayan; genellikle internet üzerinden servis sunan bilgisayar yazılımıdır.

Evet. ArtıMetrik LMS sistemi ürünü; alanında uzman yazılım ekibi tarafından, farklı kullanıcı profilleri göz önünde bulundurularak, tüm mobil platformlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Lisans satın alma veya kiralama, On Premise ve Bulut seçenekleri ile tüm kurumlarda tercih edilebilir bir eğitim yazılım ürünüdür.

Scorm eğitim paketi çalışma prensibi olarak dinamik bir web sayfası paketidir. Şu an için tüm LMS sistemleri Scorm paketlerini çalıştırabilmektedir. Bu web paketi içerisinde sunum materyalleri bir çok farklı dosya formatında (Mp4 , Ppt ,Pdf , Jpeg , ses dosyaları) sunulabilir. Bu paketlerin izleme verileri sunucu tarafından alınabilmekte ve raporlanabilmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yasal temel ve güvenceye dayandırılan iş sağlığı ve güvenliği, çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak için gerekli önlemleri almayı öngörür. Bu önlemler kapsamında kurumun çalışanlara vermekle yükümlü olduğu eğitimlerdir. Bu eğitimler kurumun tehlike sınıfına özel ve uygun olarak, uzmanlar tarafından hazırlanmalıdır

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelikte de belirtildiği şekilde, iş yerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç olmak üzere (pandemi döneminde iş yerlerinde alınacak önlemler kapsamında işe girişte verilecek eğitimler için de uygulanabilmektedir) temel eğitimler, işe ve iş yerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.

İlgili yönetmelik kapsamında eğitimlerin ve eğitim yönetim sisteminin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:

-Çalışanların sistemde geçirdiği sürelerin iş yeri tehlike grubuna özel reel süreler olması. (8,12,16 saat)

-Kullanıcı etkileşimine olanak vermesi (deneme soruları, nesne etkileşimi, oyunlaştırma ve benzeri uygulamalar ile)

-Ölçme ve değerlendirme uygulaması ve değerlendirme sonuçlarının raporlanması (ön test, son test)

-Kullanıcıların sistem aktivitelerinin izlenebilir ve raporlanabilir olması (sisteme giriş, çıkış, tamamlama yüzdeleri, eğitimde geçirilen süreler…)

Tehlike, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışan veya iş yerine zarar veya hasar vererek etkileme potansiyelini ifade eder. İş tehlikeleri; çalışma ortamı, çalışanlar ve iş yerine ilişkin olarak iş yerinde yürütülen faaliyetler, üretim süreç ve teknikleri, kullanılan iş ekipmanları ve maddeler, organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar ve benzeri bilgilerin toplanmasıyla belirlenir.

İş yerine özgü tehlike eğitimleri, ilgili yönetmelik gereğince 21 ana eğitime ek olarak “Diğer Eğitimler” başlığı altında personellere verilmelidir.

Temel İSG eğitimlerinde verilmesi zorunlu olan 20 eğitim başlığına ek olarak, tüm iş alanları ve sektörleri kapsayan birçok başlıkta seçmeli jenerik eğitimler bulunmaktadır. Bununla beraber, bazı iş yerlerinde bulunan spesifik tehlikeler için eğitim içeriği oluşturmak için tasarım hizmeti ile birlikte konusunda uzman desteği verilerek kuruma özgü eğitimler hazırlanabilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik ekinde yer alan sertifika kurallarına uygun olacak şekilde, ArtıMetrik Uzaktan Eğitim Sistemi içinde yer alan sertifika şablonları tercih edilebilmektedir.

ArtıMetrik LMS sistemini kullanan kurumlarda; eğitimi tamamlayan çalışanlar dijital sertifikalarını kendileri alabildiği gibi, eğitim yöneticileri yönetim paneli üzerinden eğitimi tamamlayan tüm çalışanların sertifikalarını kolayca bilgisayarlarına indirebilmektedir.

Tüm kurumlara kendi hazırlamış oldukları eğitim materyalleri için, tüm platformlarda çalışabilecek şekilde Scorm içerik üretilebilmektedir.

ArtıMetrik Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden alınan eğitimlere çalışanlar diledikleri bilgisayar, tablet, cep telefonu, kiosk ve benzeri tüm mobil tarayıcılar üzerinden giriş yapabilirler.

ArtıMetrik LMS, tüm kullanıcı profilleri için kolay uygulanabilir bir kullanıcı deneyimi sağlamaktadır. Sistemde sunulan tüm eğitimler uzun pilot çalışmalar sonucu, mavi yaka çalışanların eğitimlerden en yüksek verimi alabileceği şekilde sadeleştirilerek geliştirilmiştir. Ekibimiz uygulamanızın başarısını öngörmek üzere ön çalışma için destek olabilmektedir.

ArtıMetrik A.Ş tüm süreçlerini ISO 27001 Bilgi Güvenliği ISO 27001 Kişisel Veri Güvenliği Standartlarında yürütmekte ve saygın akredite kuruluşları üzerinden belgelendirmektedir.

Global çaptaki kurumların gelişmiş güvenlik prosedür ve politikalarını takip etmek adına, GDPR  (Avrupa Veri Koruma Regülasyonu) minimum standartları sağlanarak bünyemizde birden fazla sertifikalı DPO (Veri Koruma Görevlisi) bulundurmaktayız.