EKED: Etiketle - Kilitle - Emniyete Al - Dene

Ortalama Süre: 30 dk

 

 

Kategori: Güvenlik Konuları

İçerik

Enerji Türleri

 

 

Enerjisizleştirme

 

 

Çalışmanın gerçekleşmesi

Hazırlık

 

 

Bildirme

 

 

Normal çalışma düzenine dönüş

Etiketleme-Kilitleme

 

 

Deneme

 

 

Kilit ve etiketlerin sökülmesi